Het ICT-recht en ICT-advocatuur zijn twee begrippen die in het Nederlandse Recht niet zijn opgenomen. Toch hoor je deze en soortgelijke termen regelmatig voorbijkomen. In de volksmond spreekt men namelijk wel over het ICT-recht. Er zijn diverse verdragen die vaak gedoeld worden, wanneer er wordt gesproken over het ICT recht en aanverwante zaken. Veel mensen weten niet dat hier een verschil tussen zit, vandaar dat je in de volksmond ook vrijwel altijd de term ‘ICT-recht’ hoort. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een verzameling is van allerlei verschillende rechten bij elkaar. Dit zijn bijvoorbeeld de auteurswet, de telecommunicatiewet, de databankenwet, de rijk octrooiwet, de handelsnaamwet en de wet bescherming persoonsgegevens.

Conflict op het gebied van ICT

het-ict-rechtZoals de naam eigenlijk al zegt, loop je een ICT-recht geschil op via het internet. Wanneer dit gebeurt is dat natuurlijk erg vervelend. En het is heel erg goed voor te stellen dat je dit graag zo snel mogelijk goed geregeld wil hebben. Met hulp van een goede advocaat maak je de grootste kans. Er zijn verschillende advocaten die zijn gespecialiseerd in ICT advocatuur. Zij hebben veel ervaring met conflicten op dit gebied, waardoor zij je het beste kunnen adviseren. Een conflict op het gebied van ICT recht moet je erg serieus nemen, het is niet zomaar iets. Het kan voor grote nadelen gaan zorgen wanneer het een ernstig conflict is, of wanneer de tegenpartij een grote naam is. Hierbij geldt natuurlijk ook, voorkomen is beter dan genezen. Zorg daarom dat je op de hoogte bent van wat wel en wat niet mag en voorkom dat je een conflict oploopt met betrekking tot het ICT. Zo kun je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk trammelant krijgt met ICT-recht. Mocht het toch niet gelukt zijn, dan kan je natuurlijk altijd nog een gespecialiseerde ICT advocaat inschakelen om je proces zo goed mogelijk te laten verlopen.