Wat is een F-gassenverordening?

Het doel van de F-gassenverordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van zogenaamde gefluoreerde broeikasgassen terug te dringen. Om dit daadwerkelijk te kunnen realiseren heeft de Europese Unie zich ermee bemoeid. In het begin van januari van 2015 is deze regeling in alle Europese landen ingevoerd. In dit nieuwe besluit staat alle informatie over het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen en de limieten hiervan. Ook staan de voorwaarden beschreven van de apparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Voldoen aan de F-gassenverordening?

Maak jij momenteel gebruik van gefluoreerde broekkasgassen, maar wil je graag voldoen aan de F-gassenverordening? Dan zal je jezelf moeten houden aan het bijvul verbod van gefluoreerde broeikasgassen met een hogere GWP waarde dan 2500. Deze regel zal over twee jaar ingevoerd worden. Daarnaast mag de frequentie van lekcontroles niet langer worden bepaald door de inhoud van de koudemiddelen in KG. Dit zal in vervolg gemeten moeten worden door de inhoud in CO2-equivalent.

Waarom bestaat de F-gassenverordening?

Het doel van de F-gassenverordening is dus om het milieu te beschermen door de uitstoot van zogenaamde gefluoreerde broeikasgassen terug te dringen. Maar waarom moeten deze gassen terug gedrongen worden? De gefluoreerde broeikasgassen versterken het broeikaseffect enorm. De laatste jaren dringt het pas door tot mensen in hoeverre de aarde aan het opwarmen is. Veel verschillende organisaties zijn daarom ook bezig om het opwarmen van de aarde terug te dringen door maatregelen te treffen. Een maatregel is dus het terugdringen van gefluoreerde broeikasgassen. Wat zijn deze broeikasgassen precies? Veelvoorkomende broeikasgassen zijn methaan, waterdamp, koolstofdioxide, lachgas, zwavelhexafluoride, polyfluorkoolwaterstoffen en chloorfluorkoolstofverbindingen. De nieuwe F-gassenverordening is van toepassing op alle persfluorkoolstoffen, gefluoreerde gassen, zwavelhexafluoride en mengsels waarvan een stof op een van de eerdergenoemde opsomming staat. Wil jij zeker weten dat jouw gas wel of niet onder de F-gassenverordening valt? Neem dan contact op en laat je informeren.