Overeenstemming over de f-gassenverordening

In december 2013 is er in Brussel een overeenstemming gemaakt over de herziening van de f-gassenverordening tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. De vergadering van het Europees Parlement heeft een overeenstemming bereikt over de nieuwe versie van de F-gassenverordening. De F-gassenverordening werkt door en heeft gevolgen voor zowel de inkoopprijzen als de beschikbaarheid van bijvoorbeeld koudemiddelen. Dit gaat vooral over koudemiddelen die een hoge GWP-waarde bevatten. Als gevolg van de stijgende vraag naar deze producten, hanteren verschillende producenten van deze koudemiddelen op dit moment dagprijzen.

Wat zijn de gevolgen van de f-gassenverordening?

De f-gassenverordening is dus van kracht, maar wat zijn de gevolgen hiervan? Door de f-gassenverordening, zullen er vanzelfsprekend ook nieuwe maatregelingen ingaan. Zo zal de frequentie van de lekcontroles niet langer worden bepaald door de inhoud van de koudemiddelen in kilogram. Dit zal tegenwoordig worden bepaald aan de hand van de inhoud in CO2-equivalent. Daarnaast zal er vanaf begin 2020 een verbod komen op het bijvullen van HFK koudemiddelen met een GWP hoger dan 2500. Als je meer wilt weten over de maatregelen van de f-gassenverordening, dan is het verstandig om even contact op te nemen met de gasleverancier.

Wat is een F-gassenverordening?

Nu we weten dat deze f-gassenverordening van kracht is geworden en wat de gevolgen zijn, is het goed om te weten wat deze F-gassenverordening precies inhoudt. De Europese Unie houdt zich tegenwoordig steeds meer bezig met een beter milieu. Zo moeten er minder broeikasgassen worden uitgestoten. Om dit te realiseren heeft de Europese Unie zich beziggehouden met de F-gassenverordening. In dit besluit staat informatie over het op de markt brengen van HFK’s en de kwantitatieve limieten hiervan. Daarnaast staan er voorwaarden in het besluit geschreven met betrekking tot apparatuur die gefluoreerde broeikassen bevatten. Wil je meer weten over de F-gassenverordening? Neem dan contact op met een gasleverancier voor goed advies.